Práce
14. ledna 2021 2 minuty čtení

Co musí obsahovat výpověď, aby byla platná

Práce v IT je na takové úrovni, že není nouze o zajímavé pracovní příležitosti, a o odborníky se doslova strhává boj. Firmy se předhánějí v nabídce benefitů a platy dosahují pohádkových výší, tak proč nejít za lepším? Než se ale chopíte nové příležitosti a vaše kariéra v IT nabere nový směr, je zapotřebí formálně správně ukončit stávající pracovní poměr. Jak podat výpověď, aby byla platná? Podíváme se, jak má vypadat výpověď podaná zaměstnancem.

Pokud máte standardní pracovní smlouvu, jsou v ní často zakotvené i podmínky pro podání výpovědi – ty se řídí zákoníkem práce. Co tedy musí výpověď obsahovat a jak má vypadat? Shrneme si formality, které musí výpověď podaná zaměstnancem splňovat. 

Podle § 50 zákoníku práce musí výpověď splňovat tyto náležitosti:

  • Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.
  • Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
  • Výpověď lze odvolat pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

Samotný dokument musí obsahovat:

  • Název a sídlo zaměstnavatele.
  • Projev vůle – jednoduchý text typu: „Dávám výpověď z pracovního poměru.“
  • Datum a podpis.

Výpověď je nutné doručit zaměstnavateli – ideálně ji osobně předat nejbližšímu nadřízenému, personálnímu oddělení nebo ji dodat na podatelnu, kde také dostanete potvrzení o datu doručení. Výpovědní doba činí dva měsíce a začíná první den měsíce následujícího po dni doručení výpovědi zaměstnavateli. Takže pokud podáte výpověď například 15. února, dvouměsíční výpovědní lhůta začne běžet od 1. března a skončí 30. dubna.

Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne, je možné ukončit pracovní poměr dohodou – pracovní poměr pak skončí sjednaným dnem. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.

 

Číst další články na téma Práce