Motivace
15. července 2021 6 minut čtení

Co podřízeným (ne)říkat a jak se k nim chova

Kdo je v roli vedoucího, má zodpovědnost nejenom za výsledky firmy nebo konkrétního projektu, ale také za zaměstnance a jiné spolupracovníky. A každý manažer by měl vytvářet prostředí příjemné všem, neboť spokojený tým odvádí prokazatelně lepší práci. V praxi se ale vedoucí dopouští chyb, jejichž následky se mohou projevit až v dlouhodobém měřítku. Pracovní IT portál Wanted přináší několik rad, jak předejít zbytečné ztrátě schopného kolegy jenom proto, že s ním vedoucí neumí komunikovat.

Pozor, jak sdělujete kritiku

Každý manažer má svůj styl, což je v pořádku – jenomže ne všichni pracovníci dokáží jeho rozhodnutí a feedback vnímat stejně. A je proto na vedoucím, aby svá sdělení formuloval srozumitelně pro každého, nejenom pro užší skupinu lidí. Obecně se používají tyto přístupy:

Pochvala

Z odvedené práce se snažíte vyzdvihnout to pozitivní a dát pracovníkovi najevo, že ji udělal dobře. Toho může takový přístup motivovat a začne sám od sebe odvádět lépe i zbylé úkoly. I když je lepší používat pochvalu spíše u nováčků, dejte si pozor, aby nezískali pocit, že pár pochval definuje jejich celkový pracovní výkon.

Kritika:

V opačném případě se zaměříte na nedostatky a sdělíte, proč je daný úkol špatně. Takový přístup oceňují zejména zkušenější kolegové, co se sami chtějí posouvat kupředu a vychytávat všechny nedostatky. I tady si dejte pozor, abyste kritiku nepoužívali zbytečně často – zejména u nováčků, kterým můžete práci velmi rychle znechutit.

Sendvič

Zkušenější manažeři možná znají metodu sendviče, který může být jak pozitivní, tak negativní. Ačkoliv se v praxi používá celkem často, má riziko, že si podřízený odnese jenom část informací. Takový výsledek přichází zejména v momentě, kdy tuto metodu používáte příliš často, a zaměstnanec ji má zafixovanou.

Zmíněné přístupy jsou velmi stručné a v praxi se dá feedback sdělovat mnoha způsoby, i když v závěru záleží na každém manažerovi, jaký si zvolí. Zpětnou vazbu by měli všichni chápat a poučit se z ní, aniž by jim znechutila práci. Mnozí zaměstnanci pracovního portálu Wanted si v jiných firmách prošli různými scénáři v pozicích manažerů i podřízených, což nám pomohlo vytvořit skvělý tým.

Využívejte potenciál pracovníků

Lidé jsou různí. Ať je řeč o jejich přístupu k práci, znalostem, zkušenostem, ochotě obětovat něco navíc. Těžko pak může každý z nich odvádět práci ve stejné kvalitě, což ale neznamená, že jsou „nepoužitelní“. Nadřízený manažer by měl objevit jejich potenciál a využít je k činnostem, které zvládají lépe než ostatní. Sice to neumožňuje každá práce, při zapojení více lidí však můžete výrazně zvýšit efektivitu celého týmu.

Nelžete, zejména o tom zjevném

Dobří manažeři udržují zaměstnance v obraze, ať jde o dobré nebo špatné zprávy. Sdělování informací by pochopitelně mělo probíhat v povolených mezích, a zároveň byste neměli „zatloukat“ nic, co je i řadovému pracovníkovi jasné na první pohled. Podřízení pak mají pocit, že jim nedůvěřujete, a mohou se cítit méněcenně. Třeba při zrodu Wanted každý věděl, na čem pracuje a k jakému výsledku chceme dojít. A když se něco nepovedlo, nacházel tým vnitřní motivaci vše napravit.

Když nemůže zvýšit mzdu, chovejte se tak

Odnášet si domů zaslouženou odměnu je cílem každého pracovníka, ať je v hierarchii společnosti kdekoliv. Jenomže ne každému se dostává dle jeho představ, což může podkopávat pracovní morálku. Pokud máte pocit, si zaměstnanec zvýšení mzdy / platu nezaslouží, prostě mu to řekněte a své tvrzení odůvodněte pádnými argumenty. Chodí pozdě, úkoly odvádí v průměrné kvalitě, vyvolává rozepře v týmu? Jestliže má ale na přidání peněz nárok, nesnažte se ušetřit – raději si udržte schopného pracovníka.

Vysvětlete, proč něco nejde

Manažerské přístupy jsou různé a ne vždy zaměstnanci postačí „prostě to udělej, protože tak je to správně“. Problém nemusí být ani tak autorita vedoucího, jako spíše (ne)ochota pracovníka vykonávat úkol, co mu nedává smysl. Ve Wanted.cz každému alespoň krátce vysvětlíme, na čem vlastně pracuje, a že i zdánlivě jednoduchá práce může být použita v rozhodování o velkých věcech.

Organizujte čas a jděte příkladem

Špatně zmáknutý time management patří k častým důvodům, proč pracovník nestíhá zadanou práci. A o to horší je, pokud má stejný problém manažer, co by měl jít ostatním příkladem. Ve shonu povinností a plnění úkolů po termínu se mnohé přehlédne a mohou vám unikat příležitosti, které by za jiných okolností posunuly celou firmu kupředu. Zkuste sobě i zaměstnancům rozplánovat projekt na dílčí úkoly, ne každý se obejde bez pevného vedení.

Neodmítejte nápady druhých, vyslechněte je

I když je zaměstnanec na samém „dně“ firemní hierarchie, neznamená to, že má špatné nápady. Možná nejsou dotažené do konce a zaslouží vylepšit, ale zkušenému manažerovi stačí jenom dobrá myšlenka. Pokud má pracovník pádnou připomínku, alespoň v rychlosti ji vyslechněte a zkuste se nad ní společně zamyslet. I maličkost může položit základy velkých věcí, stejně jako tomu bylo v případě pracovního portálu Wanted.

Ke svým podřízeným i jiným pracovníkům přistupujte tak, jak byste to v opačné roli ocenili vy. Snažte se být upřímní za každé situace a vymezte si jasné mantinely – neznamená to ale, abyste sdělovali „krutou pravdu“ způsobem, že se zaměstnanec na místě rozbrečí. V rozumné míře lidi chvalte a nepřehlížejte jejich přínos, čas od času potřebují slyšet, že dělají svou práci dobře.

Číst další články na téma Motivace