Motivace
28. května 2020 3 minuty čtení

Soft skills, které přijdou vhod (nejen) v IT

Lidé pracující v IT musí disponovat hlubokými technickými znalostmi, které jsou pro výkon jejich práce nezbytné. Zároveň by neměli postrádat ani schopnost pracovat v týmu nebo se umět efektivně domluvit s klientem, nadřízeným, podřízeným a podobně. Uchazeči o práci často potřebují zaměstnavatelům dokázat, že jim nechybí tzv. měkké dovednosti (z angl. soft skills).

Komunikace

Základní schopnost, kterou musí každý ajťák dobře ovládat, je komunikace. Nemůže se omezovat pouze na syntaxi programovacího jazyka, kód nebo program, se kterým pracuje. Musí umět naslouchat (např. klientům, kteří definují své požadavky) a porozumět jim a v neposlední řadě také vysvětlit a přiblížit svou práci publiku či zákazníkovi.

Tipy, jak při komunikaci obstát:

  • Udržujte verbální i písemnou komunikaci v jasné, výstižné a sebevědomé rovině.
  • Ukažte, že rozumíte svému publiku nebo protějšku a že jim dokážete přizpůsobit styl svého vyjadřování.
  • Prokažte, že umíte poslouchat a zvažovat názory ostatních.
  • Přemýšlejte dřív, než začnete mluvit.

Týmová spolupráce

Schopnost kreativně myslet a řešit problémy spoluprací s ostatními je klíčová pro úspěšné provedení komplexnějších úkolů. Sdílení znalostí, navazování a budování vztahů a podpora všech lidí zapojených v projektu – k tomu slouží týmová spolupráce.

Neméně důležitá je i v případě, kdy členové týmu pracují na dálku. Jakmile by nedovedli efektivně komunikovat např. přes Skype nebo Slack a čekali by na osobní schůzky, kde za ně situaci někdo jiný vyřeší, problémy by se jen vršily. Spolupráce často znamená udělat krok zpět a přizpůsobit se návrhům druhých, nebo naopak převzít ve vhodné situaci vedení a odpovědnost na sebe.

Kreativita

IT odborníci neustále hledí do budoucnosti – musí předvídat, co se bude dít, a nabízet řešení pro možné technické problémy a potřeby veřejnosti. Tento druh myšlení vyžaduje notnou dávku tvořivosti a kreativity. Kdo by nedal přednost zaměstnanci, který je technicky zdatný a zároveň umí navrhnout jedinečná funkční řešení? S kreativitou jde ruku v ruce strategické myšlení, otevřenost a analytické schopnosti.

Nadšení a motivace

Ani v tomto rychle se měnícím průmyslu nechybí nadšení a motivovaní lidé. Nové výzvy je třeba přijímat s entuziasmem, protože právě v IT se hranice posouvají neuvěřitelně rychle, nečekanými směry.

Umíte vhodně demonstrovat své (pracovní) nadšení?

  • Nebojte se ukázat, že jste odhodlaní dosáhnout vytyčeného cíle.
  • Udržte si optimismus a nadšení i v situacích, kdy se věci zkomplikují. Mimo jiné tím poukážete na skutečnost, že se dokážete odrazit od neúspěchů.

Odhodlání

A žádný ajťák pochopitelně nebude odvádět dobrou práci, když postrádá odhodlání. Projekty se mohou zastavit z mnoha důvodů, jako jsou finanční komplikace anebo třeba překážky na straně prodejců, softwaru, hardwaru nebo procesů. Jakmile si člověk předem nastaví jasnou a realistickou časovou osu včetně detailů a rozpočtu, může mu to pomoci dosáhnout konečného cíle.

Flexibilita

Nezřídka se stává, že lidé působící v IT čelí nezdarům nebo neočekávaným změnám, ať už kvůli technickým problémům, nebo obměně vedení či dodavatele. Pokud chcete uspět, musíte se naučit flexibilitě, beze stresu tyto změny přijímat a okamžitě na ně hledat kreativní řešení.

Zároveň buďte otevřeni návrhům na zlepšení i zpětné vazbě. Vaším cílem je vylepšit produkt a zvýšit spokojenost nadřízeného nebo zákazníka. Učenlivost a rychlé myšlení s důrazem na detail ocení mnozí zaměstnavatelé, nejen v IT.

 

Číst další články na téma Motivace