Peníze
10. května 2020 6 minut čtení

Státní podpora pro OSVČ kvůli koronaviru? Nabízí se několik možností

Pokud pracujete na volné noze, je dost možné, že i vás nějakým způsobem zasáhla vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19. Ostatně podle vlády patří nyní osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) k ekonomicky nejohroženějším skupinám. Pro OSVČ je tak připraveno hned několik možností, jak krizi lépe ustát.

Vláda připravila pro osoby samostatně výdělečně činné tři formy pomoci. Jedná se o program Pětadvacítka Ministerstva financí ČR, odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění na půl roku a ošetřovné pro OSVČ. Pomoci vám může i odklad platby daně z příjmu i některých dalších daní. Za jakých podmínek můžete podporu a úlevy využít?

Odpuštění minimálních záloh

První úlevu, kterou můžete využít, je neplacení záloh na sociální a zdravotní pojištění po dobu půl roku, resp. v období od března do srpna. Navíc stát odpustí pojistné ve výši minimálních záloh. Minimální měsíční záloha na důchodovém pojištění pro OSVČ (hlavní činnost) v roce 2020 činí 2 544 korun. Základní minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění pro podnikající na hlavní činnost činí 2 352 korun. Jediným odvodem tak bude platba nemocenského pojištění, pokud si jej OSVČ dobrovolně platí.

Pro živnostníky to znamená, že nyní nemusejí platit zálohy i v případě, že je budou mít vyšší než minimální. Ty doplatí až při ročním zúčtování. Pokud za některý z měsíců od března do srpna zaplatíte, tato částka se použije na zálohy za další měsíce. Dobrou zprávou je i to, že půlroční neplacení pojistného se negativně neodrazí v důchodech živnostníků.

Kromě odpuštění záloh letos OSVČ mohou podat později daňové přiznání. Mezi jedno z hlavních opatření tak patří plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

„Nepochybně tato opatření pomohou zejména těm OSVČ, kteří se kvůli zavádění bezpečnostních opatření mohou dostat do tíživé finanční situace,“ uvádí Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars a doplňuje: „Podnikatelé tak budou mít více času na to, sehnat si všechny potřebné doklady, sestavit daňové přiznání, ale také třeba sehnat dostatek finančních prostředků na zaplacení daně.“

Příspěvek pro OSVČ: 25 000 Kč

Další možností podpory pro živnostníky ekonomicky zasažené šířením koronaviru je finanční injekce 25 000 korun formou kompenzačního bonusu v rámci programu Pětadvacítka. „Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč za den. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Formulář žádosti najdete na stránkách Finanční správy. Na částku 25 000 korun má nárok ta osoba samostatně výdělečně činná, která o ni požádá a zároveň prohlásí, že splňuje několik základních požadavků.

„Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Tato osoba zároveň musí svou živnost vykonávat jako činnost hlavní. Nárok na příspěvek má ale i osoba s vedlejší činností, pokud současně nevykonává zaměstnání,“ vysvětluje Vladimír Weiss, finanční poradce skupiny Partners.

„Další podmínkou je, že OSVČ musela mít aktivní živnost ke dni 12. března 2020. Případně může mít činnost přerušenou kdykoliv po 31. srpnu 2019. OSVČ musí také prohlásit, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat v míře obvyklé, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícího s výskytem koronaviru nebo v důsledku krizových opatření vlády. Dalším důvodem může být karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance či péče o dítě, pak také omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti,“ uvádí na webu ministerstva Michal Žurovec, tiskový mluvčí ministerstva financí. Tyto skutečnosti doložíte čestným prohlášením.

O jednorázový příspěvek si můžete zažádat až do 29. června, a proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat.

OSVČ a ošetřovné

Pokud máte děti do 13 let, můžete stejně jako zaměstnanci čerpat i ošetřovné. V případě OSVČ však nejde u ošetřovného o stejný druh podpory, jako je ošetřovné u zaměstnanců. Zaměstnancům vyplácí ošetřovné Česká správa sociálního zabezpečení. U ošetřovného pro OSVČ nejde o dávku hrazenou z nemocenského pojištění. Podporu za péči o dítě do 13 let věku pro OSVČ vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu, ke kterému OSVČ své žádosti také směřují.

„OSVČ, které doma pečují o dítě či zdravotně postiženou osobu, budou moct žádat o podporu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 korun za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si zažádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na účet, který uvedou v žádosti.“

„Žádat o podporu však může pouze OSVČ na hlavní činnost, která nemá nedoplatky vůči veřejným institucím, a musí být zároveň i poplatníkem daně z příjmu,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera. Lepší zprávou pak je, že ošetřovné mohou OSVČ pobírat zároveň s jednorázovou přímou podporou, takzvanou Pětadvacítkou.

O ošetřovné žádejte vždy po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém jste o dítě kvůli uzavření školského či některého sociálního zařízení pečovali. Vyplněný formulář, který najdete na stránkách mpo.cz, spolu s přílohami zašlete na ministerstvo průmyslu a obchodu.

Živnostníci, kteří mají zřízenou datovou schránku, zasílají dokumenty jejím prostřednictvím. Do předmětu ale musejí uvést označení fpmpo20. Stejně označí obálku i ti, kdo žádost na ministerstvo zašlou poštou (MPO, Na Františku 32, 110 15 Praha 1). Žádost je možné poslat i e-mailem, jehož přílohou ale musí být formulář opatřený elektronickým podpisem. Do předmětu e-mailu je opět potřeba uvést označení fpmpo20. Důležité je také upozornit na to, že žádost se všemi přílohami je platná pouze jeden kalendářní měsíc. Za další měsíc se tak žádá opětovně.

 

Číst další články na téma Peníze