Motivace
24. dubna 2020 4 minuty čtení

Toxičtí spolupracovníci, kteří vám mohou otrávit práci i život

Existují v každé firmě, mohou být zpočátku neviditelní, ale je nezbytné se jim vyhnout za každou cenu. Proč? S některými kolegy je těžší spolupracovat. Jsou to vůdčí osobnosti nebo jsou zdrženlivější než vy. To je pochopitelné – existuje mnoho osobnostních typů, které se setkávají v jedné kanceláři. Jsou mezi nimi však i spolupracovníci, kteří jsou toxičtí. 

Není jednoduché je spatřit hned na začátku. Stahují s sebou lidi na dno a ovlivňují výkonnost druhých. Vysávají z vás kreativitu. Budete se kvůli nim cítit nedocenění, prázdní, otrávení a demotivovaní. Ať už se setkáte s kteroukoliv z uvedených situací, tyto negativní tendence se šíří jako nemoc.

Když vynecháme nízké mzdy a nepřiměřené pracovní zatížení, toxičtí spolupracovníci jsou třetím nejstresovějším aspektem v pracovním prostředí. Stres pak může způsobit častější absence a nižší produktivitu či míru angažovanosti.

Pro zachování zdravého rozumu a dobrého pracovního výkonu se vyhněte následujícím typům lidí.

Věčně nespokojený

Postoje jsou nakažlivé a někdo, kdo neustále opakuje „ne“ nebo se staví do opozice vůči ostatním lidem, může rychle otrávit celou kancelář.

Měli byste hrát tuhle hru, nebo raději hledat úkryt?

Zpočátku se naslouchání takovému člověku může zdát neškodné. Cítíte povinnost ho vyslechnout a být přátelští. Pokud však budete trávit příliš času pohromadě, může vám to v práci přinést špatnou pověst. Nenechte se smést negativismem a raději veďte konverzace o lehčích a neškodných tématech.

Mnohé závisí na tom, jestli musíte s touto osobou pracovat denně. V opačném případě se takovým kolegům můžete úspěšně vyhýbat. Pokud to však není možné, nevzdávejte to. Stejně jako se šíří negativismus, můžete šířit i svůj pozitivní postoj. Pravděpodobně budete prvním, kdo se pokusí z nespokojeného kolegy udělat optimistu.

Pomlouvá, kde chodí

S některými kolegy si můžete připadat jako na základce. Pomlouvači se objevují v profesní rovině často – někdy jsou rušiví jen mírně a jindy mohou mít destruktivní moc. Budete se jim chtít vyhnout častěji než úklidu ve společné kuchyni. Když se vás pokusí vtáhnout do své hry, zdvořile jim řekněte, že nechcete být součástí firemních klepů. Mělo by to být jasné a přímočaré sdělení. Jinak se můžete ocitnout v pozici člověka, který šíří nepravdivé informace, a to i v případě, že s drby nemáte nic společného.

Příkladem může být to, když žena zjistí své rané těhotenství a v návalu radosti se o tom zmíní kolegovi. Během pár minut o tom ví celý podnik včetně šéfa. Žena se tak dostává do pozice, kdy musí jednat o mateřské dovolené ještě dříve, než je vůbec připravena podobné záležitosti řešit.

Buďte opatrní v tom, co komu říkáte. V práci platí úsloví „přemýšlejte, než začnete mluvit“ dvojnásob.

Někdo to za mě udělá

Bohužel se v téměř každé kanceláři najde několik zaměstnanců, kteří se kvůli svým úkolům či schůzkám nepřetrhnou. Pokud se můžete ubránit jejich negativnímu vlivu, bude to pro vás jen dobře. Když se budete s důvěrou obracet na flákače, můžete působit zranitelně a oni toho v nestřežené chvíli využijí. Čekali jste, že vám alespoň naznačí, že se nechystají ukázat na důležitém meetingu? Nikoliv.

Pokud se cítíte v obležení toxických zaměstnanců, nezapomeňte, že jste racionální člověk, který dělá dobrá rozhodnutí. Jestli jste schopni o tom mluvit se svým nadřízeným nebo s HR, určitě se tomu nebraňte. Společně jistě najdete způsob, jak s toxickými kolegy trávit méně času. A na oplátku z vás bude zase ten dobrý a produktivní zaměstnanec jako dříve.

Odpoutejte se od toxických lidí

Připomněl vám některý popis chování kolegy, známého či podřízeného? Zvažte, jestli by nebylo vhodnější tyto jedince vypustit ze svého života. Budete se tak moci 100% soustředit na své cíle, aniž byste podléhali zbytečnému tlaku a nechali se rozptylovat zbytečnostmi, malichernostmi a pomluvami.

Číst další články na téma Motivace