Motivace
14. května 2020 4 minuty čtení

Ucházíte se o práci, na kterou nemáte požadované vzdělání?

Našli jste svou vysněnou práci, máte potřebné zkušenosti i znalosti, a dokonce nepostrádáte ani nadšení. Jediné, co bohužel nesplňujete, je požadované vzdělání.

Tato skutečnost řadu uchazečů odradí, nicméně v mnoha případech pracovní zkušenosti předčí vzdělání. Ucházet se o práci, na niž nejste z hlediska vzdělání dostatečně kvalifikovaní, se většinou vyplatí.

Nezapomeňte proto ve svém životopise na své pracovní zkušenosti a úspěchy. Může se vám podařit zastínit požadavky na získaný titul či vzdělání. Záleží samozřejmě na tom, o jaký stupeň vzdělání a obor jde. Pokud nemáte například titul z oboru inženýrství a ucházíte se o pozici inženýra robotiky, pak by to mohla být překážka. Nicméně pokud jste nezískali titul z marketingu, neznamená to, že se neuchytíte v reklamě.

Zaměřte se na minimální požadavky zaměstnavatele i na požadavky, které by měl splňovat ideální kandidát. Pokud splňujete hlavní body a zaměstnavatel preferuje konkrétní titul, neměli byste se nechat odradit.

Jak zvýšit své šance bez potřebného titulu?

1. Vyzdvihněte své silné stránky

Začínáte sice s nevýhodou, stále se však můžete rovnat kvalifikovaným uchazečům. Musíte jen předvést, že máte co nabídnout. Využijte své znalosti, dovednosti i zkušenosti.

Pečlivě si pročtěte povinnosti zaměstnance popsané v pracovní nabídce. Tím zjistíte klíčová slova, která vám mohou pomoci vylepšit životopis. Použijte ve svém resumé stejné formulace. Soustřeďte se na dovednosti, které můžete do nové pozice přenést díky svým předchozím pracovním zkušenostem. Například učitelé i obchodníci mají společné to, že jsou zkušení v přednášení a prezentování. Všimněte si, kde se vaše zkušenost shoduje s požadavkem na práci, o kterou se ucházíte. Musíte zkrátka ukázat, že jste pro nabízenou roli vhodní kandidáti.

 2. Vylepšete ve svém životopise sekci vzdělávání

Získali jste bakalářský titul, který nesouvisí s nabízenou pozicí? Stojí za to se o něm zmínit.

Nemáte vysokoškolský titul? Stále můžete prezentovat své úspěchy. Vytvořte ve svém životopise sekci „Ocenění a úspěchy“, kde uvedete všechny odborné certifikace, vzdělávací programy a další osvědčení, která jste získali.

Svůj životopis můžete vylepšit i pomocí referencí. Oslovte bývalé zaměstnavatele nebo spolupracovníky, aby shrnuli vaše silné stránky jednou či dvěma větami.

3. Spojte se se stávajícím zaměstnancem společnosti

Když získáte reference od člověka, který již ve společnosti pracuje, může vám to zajistit vstupenku na pohovor. Pokud znáte osobně někoho, kdo ve firmě pracuje, spojte se s ním. Pokud ne, začněte s networkingem.

Obchodní skupiny nebo profesní sdružení vám pomohou budovat vztahy se současnými zaměstnanci společnosti. Díky informačním schůzkám se můžete seznámit s lidmi zevnitř. A jakmile se vám to podaří, budete mít podrobnější informace o tom, jak důležité jsou například požadavky na vzdělání pro danou pozici.

4. Buďte připraveni o svém vzdělání mluvit

Na svůj chybějící titul samozřejmě nechcete poukazovat, na druhou stranu byste měli být připraveni o tom mluvit. Během pohovoru pravděpodobně náborář zmíní něco jako: „Všiml jsem si, že nemáte bakalářský titul, který požadujeme…“ Měli byste být připraveni odpovědět například větou: „To je pravda. Nemám bakalářský titul z požadované oblasti, ale dovolte, abych vám ukázal, že jsem díky svým schopnostem na tuto pozici dostatečně kvalifikovaný.“

Mějte po ruce dva nebo tři krátké příběhy o tom, jak a proč jste dosáhli dobrých pracovních výsledků, které by pro nabízenou pozici mohly být relevantní. To zahrnuje např. zmínku o tom, jak jste vyřešili nějaký problém, jak jste ušetřili peníze při posledním projektu apod.

5. Profesionální životopis

Nemáte diplom. To však neznamená, že byste nebyli vhodní kandidáti. Teď o tom jen musíte přesvědčit personalistu. Nastudujte si tedy, jak má vypadat dobrý životopis, který náboráře zaujme. O to více, když nesplňujete všechny požadavky.

 

Číst další články na téma Motivace