Práce
19. července 2022 8 minut čtení

Jak udělat v nové práci dobrý dojem a jak zapadnout do kolektivu

Že vás vybere jako vhodného pracovníka personalista a vedoucí oddělení ještě zákonitě neznamená, že vás tak budou vnímat i nové kolegové. Mezilidské vztahy bývají někdy složité a ne každý reaguje na posilu v týmu dobře. Třeba když má nově příchozí lepší výsledky než ten, co už ve firmě pracuje dva roky. Bohužel ale neexistuje univerzální návod, jak do kolektivu na 100 % zapadnout, – je však možné si osvojit několik zásad, jak s kolegy vycházet a předcházet toxickým situacím.

Nejdříve rozlište strukturu hyearchie

Každá firma má nastavené určité schéma, podle něhož je jasně dáno, kdo je vedoucím a kdo „řadovým“ pracovníkem, nebo kdo stojí mimo něj (např. externí pracovníci). A chcete-li správně zapadnout do kolektivu, je právě důležité rozlišit, do jaké organizační struktury jste se dostali a s kým máte být zadobře:

  • byrokracie: velké struktury s mnoha úrovněmi managementu se dodnes drží ve velkých firmách a úspěch je často odměňován tabulkově. Dobré vztahy byste proto měli udržovat jak s kolegy „na stejné úrovni“, tak s vedoucími – ovšem nikoliv za cenu, že si někoho poštvete proti sobě. Jinými slovy nesmí mít nadřízení pocit, že je odmítáte, a kolegové zase, že vedení podlézáte. Někdy je to ale těžké.
  • plochá hyearchie: stále častěji jsou zaváděny v mladých firmách, v nichž dochází k přímému prolínání „řadových pracovníků“ s hlavními vedoucími, díky čemuž lépe ukážete, co ve vás je, a zároveň máte jistotu, že vaši práci uvidí přímo ti, kteří rozhodují o vašem pracovním zařazení i finančním ohodnocení. Atmosféra bývá v takové struktuře zpravidla přátelská a autorita je přirozeně uznávána.

Nepodceňujte ani výše zmíněné externí pracovníky, kteří mohou být na stejné úrovni jako jiní, akorát pracují z domu, nebo ve firmě působí jako „poradci“ (různí odborníci na obory, jimž nikdo ve firmě nerozumí, případně je nepotřebuje na full-time).

Zamyslete se, jak působíte na lidi

V tomto směru platí jednoduché pravidlo „chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám“ – jinými slovy – pokud budete od pohledu protivní, mračit se, pořád si na něco stěžovat, pomlouvat a v rozhovorech používat čirý sarkasmus a cynismus, dosáhnete jediného – kolegové se vám budou vyhýbat. Zkuste se proto na ostatní usmát (nebo se alespoň tvářit „neutrálně“), zeptat se jich, jak se mají, nebo jim třeba nabídnout, že přinesete kávu. I maličkostmi si získáte jejich sympatie.

Buďte přátelští a zajímejte se

Nedržte se zbytečně stranou a poznávejte ostatní, i když jste spíše samotářští. Jasně, sice jste v zaměstnání, abyste pracovali, to ale neznamená, že nemůžete sem tam prohodit pár slov s kolegy – alespoň s těmi, s nimiž se dennodenně vídáte. Nečekejte, že to budou pouze pracovní záležitosti, někdy to zahrnuje i „tlachání“. Ale vězte, že takový 5minutový pokec o životě může pozitivně ovlivnit něčí náladu – a rozhodně lépe, než když mu dáte najevo, že vás nezajímá.

Navazujte kontakty; čím více, tím lépe

Poznávejte svůj tým a všechny kolem sebe, ale nepodceňujte ani spojení s lidmi, kteří pracují mimo vaše oddělení; třebaže se s nimi skoro nevídáte. Seznamujte se s kolegy, abyste se dozvěděli více o společnosti a pochopili, jak týmy spolupracují. Díky tomu se lépe připravíte na roli, kterou budete v organizaci zastávat a zjistíte, jak jí co nejlépe prospívat. Některé kroky se navíc mohou uskutečnit jenom díky tomu, že máte něčí sympatie a tím pádem je ochotný vám více naslouchat.

Nad nikoho se nepovyšujte

Ať jste sebelepší a máte zkušenosti, které vám mohou ostatní závidět, nedávejte jim to najevo; naopak se snažte svým kolegům co nejvíce předávat a posouvat tak celý tým i firmu kupředu. Shazováním ostatních byste vytvořili toxickou atmosféru, kvůli níž by dost možná stoupla i míra chybovosti u jednotlivých pracovníků.

Buďte ambiciózní, ale i diplomatičtí

Je pochopitelné, že chcete ukázat, co ve vás je – ale nepřehánějte to. Můžete mít názory, vyjadřovat se k tomu či onomu, dávat návrhy na zlepšení a angažovat se, zároveň však nesmíte překročit pomyslnou mez, kdy to ostatním začne být nepříjemné. Jedna věc je být ambiciózní a chtít projekty zlepšovat, druhá pak „do všeho kecat“. Třebaže máte pravdu ve více směrech, zkuste své návrhy dávkovat a promluvit si o nich s více lidmi a neprezentujte je jako jediné správné.

TIP WANTED: podívejte se na aktuální nabídku IT práce na Wanted

Nevyhýbejte se společným akcím

Ke stmelování týmu pořádají některé firmy večírky, a jindy si kolegové jen tak zajdou na pivo, aby probrali, na co neměli v práci čas. Když máte šanci být součástí takové skupiny, nevyhýbejte se jí, jinak mohou ostatní nabýt dojmu, že pro vás nejsou dost dobří. A jsou to právě tyto situace, kdy se z kolegů stávají kamarádi, kteří si pak spíše vychází vstříc a jsou ochotni debatovat i o věcech, které by dříve rovnou zavrhli.

Nezapomínejte na společné akce s kolegy

Požádejte o zpětnou vazbu a názor

Odpradávna platí, že „víc hlav víc ví“, takže i když zastáváte seniorní pozici a vámi odváděná práce patří k nejlepším, ptejte se na názory ostatních. I méně zkušený kolega vám může vnuknout myšlenku, díky níž bude i vaše práce v závěru lepší. Stejně tak se ale nebojte konzultovat své kroky s jinými seniory či vedoucími pracovníky, mohou vám předat zkušenosti a lépe udat směr, jakým se firma ubírá.

Dokažte, že jste spolehliví; ne řečmi, činy

Pokud dostanete úkol s jasným „deadlinem“, stihněte ho – i za cenu, že mu obětujete pár hodin po večerech navíc. Mnoho lidí sice nechce trávit prací více času, než skutečně musí, ale uvědomte si, že právě tohle může být „něco navíc“, co vás v budoucnu posune k lepší pozici i ohodnocení. Někdy se zkrátka stane, že věci nejdou podle plánu a jejich nápravě musíte věnovat extra čas. A pak záleží, jak se k tomu jednotliví členové týmu postaví: pomohou týmu, nebo upřednostní sebe?

Buďte kolegiální a nápomocní

Každý je rád, když se může na druhého spolehnout. A vězte, že čím větší kolektiv, tím spíše budete pro někoho oporou; anebo on pro vás. Třeba když kolega bude muset dříve domů, aby se postaral o děti a požádá vás, zdali byste za něj nedodělali část práce, nebo když vás vedoucí osloví s tím, jestli byste prošli práci někoho jiného, byť to znamená zůstat v práci o hodinu déle. Nikdo vás sice nemůže nutit, získáte tím ale spoustu plusových bodů a ostatní vám laskavost dříve či později oplatí.

Vyhněte se intrikám, pomluvám a lžím

Základem komunikace je upřímnost (i když někdy bolí). Ovšem nikoliv s cílem druhého zranit či shodit jeho výsledky, ale pomoci mu se zlepšit. Nejenom kolegové budou raději, když s nimi budete jednat přímo a bez přetvářky. Pokud ale něco spolehlivě vytvoří toxickou atmosféru, je to šíření pomluv a lží, stejně jako vytváření skupinek. V nejlepším případě ale situace nikdy nezajde až tak daleko.

Číst další články na téma Práce